Forsythia x intermedia

Forsythia x intermedia

Border Forsythia